top of page

Integritetspolicy

Syfte

Vi skyddar din integritet. Denna policy är baserad på aktuell dataskyddslagstiftning och klargör hur vi arbetar för att skydda dina rättigheter och din integritet. I denna policy beskriver vi hur och varför vi behandlar personuppgifter. När du som besökare surfar på vår webbplats lagrar vi ingen information om dig, såvida du inte aktivt och medvetet lämnar personuppgifter via formuläret. Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar över dina personuppgifter. Syftet med denna policy är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som tar emot dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver även dina personuppgifter för att ge dig bra service. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att följa lagar.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?

I vårt kundregister finns endast uppgifter som rör företag, organisationer och privatpersoner som på något sätt varit i kontakt med oss. Den information vi har lagrat är information som krävs för att kunna kontakta dig som representant för ditt företag eller verksamhet. Vi hanterar inte privata uppgifter från våra kunder, leverantörer eller andra partners.

 

Vi behandlar endast personuppgifter där vi har en laglig grund. I vissa fall lagrar vi personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheter i avtal, lagar eller åtaganden gentemot statliga myndigheter.

 

Beroende på vilket syfte vi har kontakt med dig lagrar vi olika typer av personuppgifter. Nedan följer de vanligaste exemplen på personuppgifter som vi lagrar.

 • Namn

 • Adress

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Företag/organisation

 • Organisationsnummer (i vissa fall där så krävs)

 • Titel eller befattning i företaget

 • Uppgifter som du själv registrerat och frivilligt lämnat

 • Cookiedata

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
 • Data som du ger oss direkt.

 • Information som behövs för att förbereda underlag för avtal, offert eller förfrågningar.

 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss.

 • Information i samband med att du skickar en intresseanmälan eller jobbansökan till oss.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

De personuppgifter du lämnar lämnas aldrig vidare till tredje part, med undantag för sådan information som Gimic AB ska lämna ut där juridiska skyldigheter föreligger, såsom vid redovisningsteknisk information (ekonomisk), förfrågningar från statliga myndigheter (t.ex. polis). och rättsväsendet, skattemyndigheten, försäkringskassa etc.). I de fall vi vidarebefordrar personuppgifter till tredje part ska du informeras om att vi har lämnat ut informationen.

Hur hanterar vi kundinformation och data?

Vi hanterar alltid kundinformation och data konfidentiellt och med största konfidentialitet. Ingen information lämnas ut utan kundens medgivande eller önskemål. Tekniskt sett använder vi modern IT-teknik med brandväggar och virusskydd för att skydda mot intrång av olika slag.

Vilken information ger vi dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi skaffat personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan dra nytta av dessa. Du kommer även att få information om vem som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver göra en förfrågan eller begäran angående dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utvecklar rutiner och arbetssätt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert. Utgångspunkten är att endast anställda och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina uppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstörelse och andra förändringar som kan utgöra en risk för din integritet.

 

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Vad lagrar vi när du besöker våra webbplatser?

Vi använder cookies när du besöker vår webbplats. Cookies används för att möjliggöra en bättre funktion och samla in statistik (Google Analytics) om användningen av våra webbplatser.

En cookie är en informationsfil som placeras i den enhet (t.ex. dator eller surfplatta) du använder när du besöker webbplatsen. Det är möjligt att stänga av cookie-funktionen. Detta gör du i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det bör dock betonas att detta kan innebära att du inte kan använda vissa funktioner på webbplatsen och att funktionaliteten på webbplatsen kan försämras.

Gimics webbplats kan även innehålla medialänkar och länkar till och från webbplatser som tillhör tredje part. Om du följer en länk till en av dessa webbplatser, vänligen notera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att Gimic under inga omständigheter ansvarar för dessa policyer. Vi uppmanar dig därför att kontrollera integritetspolicyn på varje webbplats innan du lämnar ut dina personuppgifter.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi hanterar alltid kundinformation och data konfidentiellt och med största konfidentialitet. Ingen information lämnas ut utan kundens medgivande eller önskemål. Tekniskt sett använder vi modern IT-teknik med brandväggar och virusskydd för att skydda mot intrång av olika slag.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillträde

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du är välkommen att kontakta oss på info@gimic.se, så skickar vi dina personuppgifter till dig via e-post.

Rätt till rättelse 

Du har rätt att begära rättelse om dina personuppgifter är felaktiga. Du är välkommen att kontakta oss på info@gimic.se om du vill få dina uppgifter rättade.

Ansvar

Gimic AB, är personuppgiftsansvarig vilket innebär att vi ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

bottom of page