top of page

Vinnova Projekt

Gimic beviljas projekt från VINNOVA för Avancerad och Innovativ Digitalisering 2022.


Projektet är ett samarbete mellan Gimic, Linnéuniversitetet, SKF och Gunnebo med ett belopp på 4 miljoner. Projektet löper i tre år och går under titeln “Produktion integrerad visuell inspektion baserad på oövervakad maskininlärning”.


Detta projekt kommer att stärka företagets förmåga att möta branchens behov av att minska operatörsdrivet arbete genom att uppnå autonom visuell inspektion med hjälp av Gimics mjukvarulösning. Det kommer att ge möjlighet till mer effektiv och standardiserad produktion.

Comments


bottom of page