top of page

I processdetektering av strö hos ATA Timber


Problem: Mellan alla lager av brädor finns det strö som ska falla bort. Om ströt fastnar så blir det en hög som måste rensas bort. Därav måste det alltid finnas en anställd som skakar maskinen manuellt. Om den anställda inte skulle vara på plats eller och ströt fastnar så går det inte att fortsätta flödet.


Lösning: Gimic har satt upp en kamera som är kopplat till maskinen. Vi har tränat mjukvaran att upptäcka ströna och skickar en signal till maskinen att skaka bort det.


Fördel: ATA Timber får en automatiserad process som är mer stabilare och ökar effektiviteten.detektering av strö

ATA Timber logga

Comments


bottom of page