top of page

Gimic utvecklar avancerad digitalisering av fläckningsmönster för plåtformning och pressgjutning

Vinnova har beslutat att bevilja nytt forskningsmedel inom utlysningen "Validera forskning inom avancerad digitalisering i verklig miljö".


Projektet går under titeln ‘Avancerad digitalisering av fläckningsmönster för plåtformning och pressgjutning (Adsup)’ och har beviljats ett belopp på drygt 2 miljoner under loppet på 1,5år. Det är ett samarbete mellan Gimic, RISE, Blekinge Tekniska Högskola och Volvo Cars.


"Denna finansiering från Vinnova möjliggör för oss att revolutionera fläckningsmönster för plåtformning och pressgjutning. Vi är glada över att samarbeta med RISE, Blekinge Tekniska Högskola och Volvo Cars. Genom avancerad digitalisering kan vi förbättra noggrannheten, effektiviteten och minska både kostnader och miljöpåverkan." säger Marcus Nilsson, CTO Gimic.


För ytterligare information, kontakta:


Henrik Arvsell, VD Gimic AB

+ (46) 72-585 56 05


Michelle Bergström, Marknad Gimic AB

+ (46) 73-500 25 57


Kort om Gimic

Gimic är ett av Sveriges ledande företag inom autonoma visuella inspektioner. Företaget har lösningar där bilder inspekteras med hjälp av beprövad utrustning, avancerad bildbehandling och AI. Baserat på kundens kvalitetskrav, detekterar och klassificerar Gimic defekter - oberoende av vilken bransch kunden befinner sig i. Gimics standardiserade lösning säkerställer kvalitet i kundens process och ger spårbarhet för bättre kontroll över t.ex. produktionsflöden. Gimics lösningar bidrar till förbättrad arbetsmiljö, minskad användning av jordens resurser och ökad produktivitet för kunden.gimic logga

Σχόλια


bottom of page