top of page

Gimic och ATA Timber fördjupar samarbetet kring industriell AI

Gimic levererar ytterligare en lösning för strödetektion till produktionen på ATA Timber. Denna gång till enheten i Åboda. En innovativ lösning som redan har visat sig framgångsrik i Moheda. Genom partnerskapet bidrar båda företagen till att höja standarden för effektivt och hållbart utnyttjande av såväl maskinresurser som råvara inom skogsbranschen.


Tekniken för strödetektion - utvecklad av Gimic - är designad för att effektivisera intag av torkat virke till sågverken. Där minimeras risken för störningar och ger en positiv påverkan på flöde, arbetsmiljö och resursanvändning. Det innebär alltså inte bara en effektivare produktion och säkrare arbetsmiljö utan också en mer hållbar hantering i hela flödet som kan påverka positivt ända ut till skogsresurserna.


Det här fördjupade samarbetet är ett tydligt tecken på att ett delat engagemang främjar en hållbar och konkurrenskraftig framtid för sågverksindustri och i slutändan även skogsbruk.


“Detta förstärkta samarbete med ATA Timber är ett lysande exempel på hur vi tillsammans kan omvandla utmaningar till möjligheter för en effektivare och mer hållbar skogsindustri. Genom att titta med kameror kan vi detektera störning, kommunicera autonomt med utrustningen och hantera störningen direkt, automatiskt och med kraftigt minskade stopp.” säger Henrik Arvsell, VD Gimic.


För ytterligare information, kontakta:


Henrik Arvsell, VD Gimic AB

+ (46) 72-585 56 05


Michelle Bergström, Marknad Gimic AB

+ (46) 73-500 25 57


Om Gimic:

Gimic är ett av Sveriges ledande företag inom autonoma visuella inspektioner. Företaget har lösningar där bilder inspekteras med hjälp av beprövad utrustning, avancerad bildbehandling och AI. Baserat på kundens kvalitetskrav, detekterar och klassificerar Gimic defekter - oberoende av vilken bransch kunden befinner sig i. Gimics standardiserade lösning säkerställer kvalitet i kundens process och ger spårbarhet för bättre kontroll över t.ex. produktionsflöden. Gimics lösningar bidrar till förbättrad arbetsmiljö, minskad användning av jordens resurser och ökad produktivitet för kunden.


ATA Timber loggaComments


bottom of page