top of page

Gimic ingår avtal med ledande aktör inom tung fordonsindustri

Gimic och PV Systems samarbetar för att leverera avancerade kvalitetskontroller till en ledande aktör inom tung fordonsindustri.


Gimic har nyligen tecknat ett betydande avtal med en framstående aktör inom tung fordonsindustri. Genom att leverera automatiserade visuella inspektioner, kommer Gimic att bidra till att höja standarden för produktkvalitet och säkerhet. Detta projekt är ett samarbete med PV Systems, som hanterar produktionslösningen.


"Detta projekt markerar ett viktigt steg för Gimic i vår strävan att leverera framstående kvalitetslösningar. Tillsammans med PV Systems kommer vi att säkerställa att våra inspektioner möter de högsta kraven," säger Henrik Arvsell, VD Gimic.


För ytterligare information, kontakta:


Henrik Arvsell, VD Gimic AB

+ (46) 72-585 56 05


Michelle Bergström, Marknad Gimic AB

+ (46) 73-500 25 57Kort om Gimic

Gimic är ett av Sveriges ledande företag inom autonoma visuella inspektioner. Företaget har lösningar där bilder inspekteras med hjälp av beprövad utrustning, avancerad bildbehandling och AI. Baserat på kundens kvalitetskrav, detekterar och klassificerar Gimic defekter - oberoende av vilken bransch kunden befinner sig i. Gimics standardiserade lösning säkerställer kvalitet i kundens process och ger spårbarhet för bättre kontroll över t.ex. produktionsflöden. Gimics lösningar bidrar till förbättrad arbetsmiljö, minskad användning av jordens resurser och ökad produktivitet för kunden.


Kort om PV Systems

PV Systems är ett industriautomationsbolag som utvecklar och levererar specialanpassade automationslösningar i nära samarbete med sina kunder. Företagets ambition är att underlätta verksamhetsförändringar och finna rätt lösning, designad utifrån kundens unika behov. PV Systems erbjudande är komplett med åtagande från koncept till överlämnande. PV Systems är i dag ett av Nordens mest välrenommerade automationsföretag med välkända återkommande kunder.gimic logga


Comments


bottom of page